• حجت الاسلام آنظری

  مدرس کارگاه تبلیغ
 • جناب آقای هادی محمدپور

  مدرس دوره آموزش مداحی
 • حجت الاسلام مسعود رزاقی

  مدرس فرق و ادیان
 • حجت الاسلام علی اکبر محمدی

 • جناب آقای علیرضا شاکری

  مدرس زبان انگلیسی
 • جناب آقای هادی شکروی

  مدرس افترافکت
 • حجت الاسلام والمسلمین جهانی

  مدرس کارگاه تبلیغ
 • حجت الاسلام علیرضا تراشیون

  مدرس کارگاه خانواده