معرفی

هدف کلان : 
متمرکز کردن آموزش متصدیان و عوامل مساجد و زیر مجموعه ها

ضرورت و اهمیت پرداختن:
با توجه به اینکه مسجد مرکز مدیریت جامعه اسلامی می باشد لذا نیاز به یک مرکز جهت آموزش برای متصدیان و عوامل این مرکز بزرگ و مهم اسلامی می باشد

راهبرد ها :
- آموزش متصدیان و عوامل مدیریت مساجد
- تولید محتوا های آموزشی توسط اساتید کشوری و مجرب
- یکسان سازی بحث آموزش

ملاحظات:
کلیه هزینه ها فقط بابت تولید محتوا می باشد

 

masjedlc.ir به عنوان پدیده ای نو در آموزش افسران جنگ نرم

بهترین مربیان ما

  • حجت الاسلام تراشیون

  • حجت الاسلام شیخ بهائی

  • حجت الاسلام جهانی

  • حجت الاسلام محمدی