• مرکز آموزش مجازی مساجد

    مرکز آموزش مجازی مساجد

    قرارگاه منتظران شهادت

دوره های محبوب

masjedlc.ir

فهرست همه دوره ها
خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۷ دانشجویان

۰ امتیاز

آبان ۲۹ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

آبان ۲۹ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
۳۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

آخرین دوره

masjedlc.ir

فهرست همه دوره ها
آبان ۲۹ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

آبان ۲۹ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
۶۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
۷۵ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
۱۹۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
۱۵۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

تبدیل شدن به یک مربی؟

ویدیو های آموزشی تان را در سایت ما بارگذاری کنید

شروع به کار